Air Terjun Timbulun

Share :

Konon menurut cerita Air Terjun Timbulun mempunyai 7 tingkatan. Masing-masing tingkatan membutuhkan kesabaran dan perjuangan untuk mencapainya.

Bagi para pengunjung biasanya mencukupkan diri untuk sampai pada titik tingkatan kedua. Sebab, dari titik ini hingga titik selanjutnya, medan yang akan ditempuh akan semakin berat. Perlu peralatan memadai untuk sampai ke tingkatan terakhir.

Air Terjun Timbulun ini berlokasi di sebelah timur Kota Painan. Tepatnya di Kampung Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.